Sammen skaper vi en rettferdig verdikjede i alle ledd

I Gosh har vi et bevisst forhold til samfunnsansvar og etikk, og jobber for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Den beste måten vi kan påvirke menneskerettigheter i hele leverandørkjeden på, er å betale en rettferdig pris på produktet og bestille varer i god tid.

Det finnes alltid noen som kan tilby varen raskere eller billigere, men til hvilken kost? Sammen sikrer vi en rettferdig verdikjede i alle ledd, som motarbeider dårlige arbeidsvilkår som underbetaling av fabrikkarbeidere og misbruk av overtidsjobbing.


På lag med miljøet

Produksjon og transport gir store belastninger på miljøet. Vi streber derfor alltid etter å oppfordre kundene våre til å handle i god tid for å unngå bruk av flytransport. For å unngå unødvendig forsøpling av miljøet, er vi også opptatt av å anbefale kvalitetsprodukter med høy bruksverdi.
Vi tar produktsikkerhet på alvor og skaffer produkttester og sertifiseringer når kunden ønsker disse, og ved høy-risiko anskaffelser er vi nøye med å opplyse kunden om eventuelle risikoer og veilede kunden gjennom prosessen. De fleste medlemmene i Gosh-kjeden er også Miljøfyrtårn-sertifiserte.